Proč cvičit Pět Tibeťanů?

05.01.2014 20:58

Vážení a milí,

     již za 2 dny začínáme s cvičením, které vychází z jógy a které se nazývá Pět Tibeťanů. Možná jste už o tomto cvičení slyšeli, možná ho už někdo cvičí doma. Pravdou je, že veřejně se s tímto cvičením příliš nesetkáme a tak spousta lidí ani neví, o co se vlastně jedná.

     Proto jsem se rozhodla vám cvičení přiblížit úryvky z knihy Pět Tibeťanů v praxi /autorka Gisela Leonie Teschke/.

Pět Tibeťanů přináší mládí

     Množství lidí všech věkových skupin, kteří se o Pěti Tibeťanech doslechli, nebo je dokonce zkoušeli nějakou dobu cvičit, je zarážející. Zdá se, že touha po mládí a vitalitě je veliká. Jen v německy mluvících zemích se více než 1,3 milionů čtenářů toužilo dozvědět o tajemství, které k nám dorazilo z Himalájí.

     Ve své knize vypráví Peter Kelder o tibetských mniších, kteří ve svém klášteře odkryli tajemství věčné mladosti. Jakýsi plukovník Bradford se měl poté, co strávil v klášteře několik let, proměnit z vetchého stařečka v muže kypícího zdravím a vitalitou.

     Klíč k tomuto skvělému výsledku spočíval /podle Bradforda/ v sedmi energetických centrech těla, v čakrách.

     Už v průběhu sedmdesátých let byla za centrum řízení stárnutí označena hypofýza. Donner Denckla vyslovil tehdy teorii existence tzv. "hormonů smrti". S počátkem puberty měla hypofýza začít produkovat tento hormon. Měl snižovat citlivost buněk k ostatním důležitým hormonům, například vůči růstovému hormonu. Následek: dochází k opotřebení a odumírání buněk a začíná proces stárnutí.

     Harry Lynn, nakladatel původního vydání Kelderovy knihy a sám dlouholetý cvičenec, se zabýval spojením mezi cvičením a hormony, zvláště pak hormonem smrti. Píše:

"Moje vysvětlení účinku Pěti Tibeťanů je takové, že rituály, které P. Kelder popisuje, zvyšují a aktivují univerzální životní energii v našem těle. To má za následek blokování "hormonů smrti" a normalizaci hormonálních hladin. Když k tomu dojde, mohou se tělesné buňky opět rozmnožovat a prospívat, jako tomu bylo, když jsme byli děti. Vidíme a cítíme, jak se stáváme mladšími."

     Sabina Schonert-Hirtozová míní:

"V našem těle se bez hormonů neděje nic. Regulují všechny důležité pochody /sexualitu, psyché, metabolismus, růst, spánek, stres, regeneraci/ a určují tak hladinu naší energie. Bohužel, hormonů stresem a věkem ubývá".

     Robert Sachs, specialista na tibetskou medicínu, napsal:

"Poté, co jsem po šest let cvičil denně toto cvičení, jsem přesvědčen o jejich omlazujícím účinku. Přátelé mi nyní potvrzují, že vypadám mladší než před šesti lety".

     V průběhu let jsem sám na sobě a na mnoha dalších cvičencích pozoroval, jak cviky omlazují kůži. Starají se o lepší prokrvení a tak mohou být kyslík a živiny lépe transportovány k buňkám a naopak zplodiny mohou být lépe odnášeny.

     Tvrzení v Kelderově knize stále vyvolávají pochyby a údiv, především u zastánců klasické medicíny. Měla jsem však na svých seminářích i zdravotníky, kteří začali doporučovat cviky svým pacientům a přátelům.

     Dr. Bowens, neurolog a chiropraktik z Billing /stát Montana/ - patnáctiletý příznivce cvičení

.... nárůst sebevědomí a konstatní příliv energie

.... stimulován nervový systém, což zpětně působí na krevní oběh a tak přispívá k mladšímu a lepšímu vzhledu

.... nervové receptory na hlavě a na šíji jsou pohyby drážděny, čímž dochází ke zvýšení aktivity v mozečku a hypothalamu.

.....Na posledním krčním obratli se nachází MEDULLA OBLONGATA, prodloužení míchy, která přechází do jedné z částí mozku a tvoří tak přechod mezi páteří a lebkou. Tato část mozku je zodpovědná za regulaci dýchání. Ve starých mystických školách byl tento bod, spojení ducha a hmoty, těla a vědomí, označován jako "tajemná brána k pravdě". Jde o to, učinit tento bod vědomým a udržovat jej pohyblivým a propustným. Téměř při všech cvičeních Pěti Tibeťanů je krk napřimován a ohýbán. Tímto je tajemná brána aktivována a stimulována. To přináší pocit pohody.

.... S mými znalostmi o funkci lidského těla mi nepřijde obtížné věřit tomu, co se o Pěti Tibeťanech tvrdí. Nemá to nic společného s mystikou nebo s magií.

Žádný mýtus, ale zázrak

.....Prostřednictvím kombinace pohybu, dýchání a duchovní pozornosti aktivuje a harmonizuje těchto 5 cviků tok energie. Harmonie je základem pro zdraví, vitalitu a tvořivost. Aby cvičení poskytovalo příjemný a omlazující účinek, musí být vykonáváno pravidelně. Zácvik se zkušenou trenérkou může podpořit motivaci a předejít chybám.

..... Nechat v našem životě místo pro zázrak nevyžaduje nic víc, než pochopit prastaré zákony, podle kterých se řídí Universum, které nás obklopuje.

    

     Ještě váháte????

 

                                                          Klidné a pohodové dny přeje Zdeňka.

 

Kontakt

Jógou k harmonii. 602 421 285 zdenkastruhovska@seznam.cz