Mantry, které zpíváme /nebo které zpívají nás?

Co je to mantra?

Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu. "Co zní v manře, to je , je to zde a děje se to. Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí...."

Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl popsát již ve starých indických Védách /rozsáhlé staroindické texty v sánskrtu/ a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, ranné křesťanství, náboženství islámu a další se zmiňují o vibracích zvuku a jeho tvořivé síle. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM, která je nejmocnější mantra, prvotní vibrace vesmíru, vesmirný motor. Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatní manter.

Tajemství  manter neumí nikdo úplně vysvětlit. Jejich magický zvuk pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce. Mohou vás stimulovat, aktivovat, motiovat a omlazovat. Mohou vám pomoci na někoho zapomenout nebo někoho najít.

V Tibetu a v Indii se mantry do dnes používají k různým účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k úctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem - léčí, očištují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce.

Mantry mohou podpořit konání těžkých úkolů, pomoci dobře meditovat. Jsou ástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech, kde jsou lidé těšně auricky propojeni.

Vytrvalé vroucí a soustředěné opakování mantry přináší hromadění duchovní síly. Existují také manry, které josu pouhým shlukem slabik /LAM, VAM, RAM/ nebo samohlásek /A/ a zdají se být bez významu. Také ony jsou vibrující silou mysli, energií, která působí na nitro člověka. A právě těmito slabikami můžeme nabíjet naše energetická centra - ČAKRY.

Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí. Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány, zvenku léčit přikládáním dlaní na tělo a vibracemi zpěvu do těchto míst působit.

V dnešní době je u nás nejčastěji jako mantra používáno slovo krize, stres, strach. V hektickém žití těžko postřehneme, jak negativně sami sebe ovlivňujeme. A slovo jako nositel nejsvatějších tradic a vtělení ducha, zdroj síly a skutečnosti je bohužel přeměňováno na pouhý stereotypní, konvenční vyjadřovací prostředek.

Jako pohádka je pro nás teorie slavného Pythágora, zasvěcence východních moudrostí o vyluzování tónů každého člověka podle rytmu jeho chvění. O vesmírné harmonii sfér, kterou tvoří tóny a virace nebeských těles a nás lidí. Tvořivá síla zvuku je zde podsatou a projevem Života. A moderní lidstvo už nevěří, jak hluboký vliv může mít kouzlo slova, řeči a zpěvu na život člověka.


OM /a-U-M/

Om je počáteční a nejmocnější mantra. Je to dokonalý prvotní zvuk Boha. Om je prvotní vibrace vesmíru. Na začátku bylo slovo a to slovo bylo Bůh /Om/.


OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH

shantih = mír

Mír nejenom jako takový, ale i pokoj, klid, vyrovnanost a pořádek. Klid a mír v naší myslí i v našem srdci.https://www.jogoviny.cz/clanky/jogova-moudrost/trapas-v-uvodu-lekce-jogy-aneb-je-zpivani-om-opravdu-nutneLOKAH SAMSTAH SUKHINO BHAVANTU

místo - všude - štěstí - volnost

Nechť jsou všechny bytosti, ať už jsou kdekoliv, šťastné a volné. Ať i mé myšlenky, slova a činy nějakým způsobem přispějí ke svobodě a štěstí ostatníchst a pořádek. Klid a mír v naší myslí i v našem srdci.

.

Om Trayambakam Yajamahe

Překlad 1

Uctívám tříokého Boha Šivu, který je všudypřítomný.

Kéž nám i přírodě požehná zdravím.

Kéž nás osvobodí svým požehnáním

A dovede nás k nesmrtelnosti.


Překlad 2

Uctíváme nejvyšší světlo, neomezeného Shivu, který má tři oči, který je sladký a
vyživuje všechny bytosti. Tak jako je okurka uvolněna od stonku, tak i my se
chceme osvobodit od smrtelnosti a svázanosti a splynout s nekonečným
Bohem, oceánem poklidu.

Om trayambakam yajamahe

Sugandhim pushtivardhanam

Urvarukamiva  bandhanaan

Mrityurmukshi yamamritaat


Óm /AUM/ trambakam jédžámahé

Súghandhim pušti-vardhanám

Úrvarúkam jivá badhánám

Mrtjór mukšia mámritát


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Jógou k harmonii. 602 421 285 zdenkastruhovska@seznam.cz