Co je to jin jóga?

     Jin jóga vychází z učení tradiční čínské medicíny a  oslovuje především jinové části těla. Jsou to ty části, které leží nejblíže jádru: kosti klouby, pojivová tkáň a především povázky /fascie/. Na rozdíl od svalů, které jsou jangové povahy a mají rády pohyb, pojivovou tkáň oslovíme spíše tichým, klidným přijetím. Všechny pozice jin jógy provádíme většinou v sedu nebo lehu a setrváváme v nich poměrně dlouhou dobu, obvykle od tří do pěti minut /někdy i déle/. Jakmile zaujmeme bezpečnou a vyváženou pozici, můžeme uvolnit svaly v oblasti, s níž daná pozice pracuje a jemně a nenásilně tak podpořit přítok energie a výživy do pojivové tkáně.

     Jedná se o velmi jemný styl jógy vhodný pro všechny stupně pokročilosti. Každý si v ní najde to, co právě teď potřebuje a hledá. Uvolněné svaly a práce s fasciemi jsou hlavní témata jinové jógy.

     Jin a jang neexistují odděleně. Při cvičení jin jógy napínáme a posilujeme současně i svaly a ovlivňujeme tak jangové tělesné tkáně. Způsob, jaký se jin jóga cvičí, však aktivuje primárně jinové tkáně /kosti, klouby, fascie/. Jin jóga nenahrazuje jangové formy jógy či jiného cvičení a sportu. Spíše je doplňuje a pomáhá vnášet do našeho života vyváženost a harmonii.

Proč cvičit jin jógu?

- velká zdravotní prospěšnost jin jógy spočívá v tom, že dlouhými pasivními pozicemi energizuje, respektive pročišťuje meridiány. Co  se týče účinků, jin jóga může být přirovnána k akupunkturnímu ošetření. Když jsou meridiány očištěny a blokády rozpuštěny, může dojít k vyvážení a harmonizaci proudu čchi. Kdo důvěřuje systému akupunktury a přitom má strach z jehel, může nalézt v jin józe dobrou a kvalitní alternativu.

- jin jóga napomáhá vyvážení jinových a jangových aspektů v těle. Všechny sporty a cvičení, která provádíme, jsou zaměřeny na svaly. Který sport je zaměřený na naše fascie??

- jin jóga zesiluje tok čchi, neboli prány, neboli životní energie /abychom tomu úplně rozuměli/, především v šesti meridiánech procházejících oblastí pánve a boků. Tím můžeme ovlivňovat i fungování našich vnitřních orgánů. Prostřednictvím různých cviků působíme na různé meridiány v našem těle. Cviky pak můžeme zaměřit buď na určitý orgán, jako např. na játra, nebo se naopak můžeme pokusit pracovat co nejvšestranněji. Tím povzbudíme proud čchi v celém těle a tím aktivujeme i všechny hlavní meridiány.

- jin jóga udržuje pojovovou tkáň zdravou, působí proti osteoporóze, zvyšuje pohyblivost kloubů

- velmi jemně a efektivně působí proti ztuhlosti zad způsobené dlouhodobým sezením a nesprávným zatěžováním

- působí na fascie, na které se při dynamicky orientované józe obvykle nedokážeme příliš zaměřit. I to může způsobovat bolesti zad. Bolest páteře může vycházet z okolní fasciové tkáně, která mimo jiné slouží jako velké datové úložiště. Dlouholeté bolesti zde mohou být ukotveny. Fascie obklopují všechny části těla a tím také svaly, šlachy, chrupavky, klouby, kosti i nervové dráhy. Když budeme fascie stále mírně dráždit tahem, může se to projevit ústupem a nebo úplným vymizením bolesti. K větší pružnosti těla lze dosáhnout lépe v jin józe než v ostatních druzích jógy.

- jin jóga pomáhá rozvíjet soustředěnou meditační praxi.


Principy jin jógy

- taoistická koncepce energie jin a jang, životní enegie čchi neboi prána, taoistický systém meridiánů, jimiž proudí energie v těle a systém čaker, v nichž se energie soustřeďuje.

- dalšími principy jin jógy jsou: zaujmutí pozice, zůstání v pozici v klidu a tiše, udržení pozice několik minut. Velmi důležité je respektovat signály našeho těla. Nikdy bychom neměli jít přes bolest, mravenčení či brnění. Po celou dobu si uchováváme tělesné uvolnění.


Pro koho je vhodná jin jóga?

     Jin jóga je vhodná pro každého, kdo umí respektovat vlastní hranice. Velmi vhodná je pro ty, kdo mají sedavé zaměstnání. Je vhodná i pro běžce, protože se efektivně věnuje kyčelním kloubům. Otevírání kyčlí a uvolnění spodní části zad ocení i těhotné ženy. Pomůže všem jangovým jogínům, kteří se chtějí dostat do obtížnějších pozic. Je vhodná pro těžce pracujícího člověka, který už po těžké práci není schopný jangové lekce jógy, kdy se dělají fyzicky náročné ásany. Je vhodná i pro manažery a všechny sportovce jako doplněk k jejich sportu. Je vhodná pro lidi, kteří trpí nedostatkem energie a naopak, kteří ji mají nadbytek, neboť při cvičení jin jógy dochází k vyvážení proudu čchi. Je vhodná i pro seniory, neboť se cvičí velmi kontrolovaně a pomalu a každý si určuje délku a intenzitu cvičení podle svých vlastních pocitů.


Jin jóga a EMOCe

     Jin jóga je velmi klidným a medidativním stylem cvičení. Při dlouhém udržování pozic se mohou vynořovat nejrůznější emoce, které mohou být pozitivní i negativní. Setrvávání v pozicích nás může naučit zacházet s různými emocemi a přitom zůstat v klidu. Když se např. dostaví vztek nebo zloba, můžeme tyto pocity přijmout a neutralizovat je časem určeným k meditaci, který nám jin jóga nabízí.


Jogínští začátečníci

     Jogínští začátečníci bývají při cvičení nejprve konfrontováni s dlouhou chvílí až nudou. Vyplatí se však vydržet tento pocit a zjistit, co se vlastně za ním skrývá. Náš svět je velmi zrychlený, kolotoč myšlenek se zastaví jen zřídkakdy. Zkuste pocit nudy při jinových pozicích nahradit hlubokým uvolněním a zotavením.


Používání pomůcek

     Při jin józe používáme často pomůcky /bolstery, cihličky, deky/, které nám usnadňují a zpříjemnují zůstáváním v pozicích. Protože je jin jóga hodně statická a tělo se během ní nezahřívá, doporučuje se v chladnější místnosti teplé oblečení.


Kontakt

Jógou k harmonii. 602 421 285 zdenkastruhovska@seznam.cz