Co je to jóga?

 

 Neexistuje přesná definice jógy, neboť každý jedinec musí zjistit, co pro něj vlastně jóga znamená. Pochopíme-li Jógu a zažijeme-li stav Jógy, nebude již třeba dále studovat jakékoliv texty. Jógová literatura upozorňuje, že "Jóga" je náš přirozený stav bytí, jen na to postupem času zapomínáme.

      Slovo "YOGA" je tradičně překládáno jako unie, spojení, harmonie, připoutání zpátky k sobě, sjednocení, ovládnutí. Otázkou pak zůstává, co bylo rozpojeno a co zpátky k sobě zamýšlíme spojovat. Nuže, spojujeme naše bytí s Bohem. Toto bytí však nikdy nebylo fakticky odpojeno od svého univerzálního zdroje /Univerzální Bytí, Bůh/, pouze nám jako individuálním duším /Dživa/ se nám to tak jeví.

     Cílem veškeré jogínské praxe, to znamená cvičením nebo-li nácvikem jógy, se snažíme dosáhnout stavu Jóga. Tento stav ovšem není pouze stavem těla a mysli, ale nachází se za hranicemi jakéhokoliv logického chápání, který lidský intelekt neumí uchopit. Je to jako bychom vysvětlovali barvoslepému, jak vypadá zelená barva. Jóga je prožitek, který nám nezprostředkuje nikdo zvenčí, Jógu musíme najít my sami ve svém vlastním nitru. Existují ovšem starodávné jogínské techniky a cvičení, kterými můžeme svou vlastní bytost zpřístupnit tomuto stavu.

A s jakými definicemi jógy se můžeme setkat?

- spojení těla a mysli

- harmonie těla, mysli a duše

- realizace Absolutna

- spojení individuální duše s Brahmánem /všeobklopující vesmírný princip/

- osvícení

- kde končí mysl, začíná Absolutno

- Samadhi, stav nekonečné blaženosti

- zcela zklidněná mysl

- zdravotní cvičení, které pomáhá udržet lidskou bytost v harmonii se sebou samotným

- překonání ega a nalezení pravé podstaty bytí

- Já a můj Otec jsme jedno

- prožitek Jednoty

    

Citáty

28.02.2015 18:36
"Jestliže nám někdo leze krkem nebo leží v žaludku, postupem času se z funkčních potíží, pálení žáhy a bolesti břicha vyvine vředová choroba. Boj s psychopaty je předem ztracený. Jediný způsob komunikace s nimi je žádná komunikace. Nikdy jim nemůžeme konkurovat v krutosti, bezohlednosti a...

Kontakt

Jógou k harmonii. 602 421 285 zdenkastruhovska@seznam.cz