Sankalpa /záměr, rozhodnutí, přání, Tužba/

Sankalpa je předsevzetí či přání ve formě myšlenky, které vkládáme do vědomí během stavu uvolnění. Stává se součástí nás samých a při pravidelném opakování může dojít k jejímu vyplnění. Každý může mít svou sankalpu, ale neměl by ji měnit, dokud se mu nevyplní. Je třeba, aby přání vyslovené jako sankalpa bylo kladné /nejen obsahem, ale i jazykovým vyjádřením/ a vztahovalo se k naší osobě. Sankalpa je vždy jen jedna. Více přání tříští koncentraci. Sankalpa nesmí obsahovat slova jako: NE, NECHCI, NEBUDU.

Sankalpa je pozitivní afirmace, kterou vytváříme dění okolo sebe i v sobě.

Jedné sankalpě se věnujeme tak dlouho, jak potřebujeme. Nespěchejte s další sankalpu. Vesmír pracuje za nás.

Sankalpu můžeme po předchozí přípravě a formulaci zařadit na konec relaxace, když jsme nejvíce uvolnění a také otevření pro přijímání podobných implulzů.  Pokud zrovna necvičíte jógu, můžete jí každý večer opakovat před usnutím jako poslední aktivní myšlenku.

Připravte si svou sankalpu ve formě kratší věty a v duchu ji třikrát pro sebe zopakujte. Vaše bdělá pozornost je plně soustředěna na její pronášení.

Pokud nevíte, jakou sankalpu vyslovit, zamyslete se nad svým životem. Co právě teď prožíváte a zda vám něco nechybí. Co je vaším největším životním přáním /touhou, záměrem/? A pak už je jen krůček k tomu, abyste vyslovili svou sankalpu.

Jak  to vlastně funguje? A může to vůbec fungovat? Ano, funguje to. Je to velmi stará vyzkoušená a osvědčená jogínská technika, avšak nebudu se pouštět do vysvětlování funkce našeho mozku a do toho, jak pracuje naše podvědomí. To je pro mne velmi složité a přiznávám, že nepochopitelné. Ale vím, že mysl je schopna přijímat a vytvářet v podvědomí program, který se stane postupně realitou našeho života. Vyzkoušejte to. Uvidíte.

Sankalpa se nikomu nesděluje, je to vaše největší soukromí.

Sankalpu měníme vždy jen po zralé uvážení, ne lehkomyslně.

Sankalpa se vyslovuje v přítomném čase.

Příklady sankalpy:

- těším se na každý den svého života

- kde je má vůle, je i cesta

- dívám se na sebe s láskou a laskavostí

- jsem zdravá/-ý

- jsem plná/-ý radosti a vděčnosti

- jsem trpělivá/-ý


Kontakt

Jógou k harmonii. 602 421 285 zdenkastruhovska@seznam.cz